architecture.landscape.design

Grajeno in naravno okolje sta nerazdružljivo povezana. Arhitektura in  interier uokvirjata  vedute, poveličujeta in nadgrajujeta kvalitete okolja v katerem sta se znašla. 

V STUDIU PIKAPLUS smo se združili arhitekti in krajinski arhitekti, ki arhitekturne in krajinsko arhitekturne projekte povezujemo skozi celovite rešitve v spoštovanju do okolja in omogočanju udobja sodobnega bivanja.


Izdelujemo celovite projekte  arhitekture, načrte notranje opreme in načrte krajinske arhitekture.